Stockholm stads cykelplan Catarina Nilsson Trafikkontoret. Mer folk, men inte fler kvm gata. Framkomlighetsstrategin • Andelen av alla resor i högtrafik som sker med cykel ska vara minst 15% år 2030 • Enklare och säkrare att cykla • Sammanhängande och framkomligt

2687

Trafikverket, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen Stockholm och länets kommuner. Ett resultat av projektet är den Regionala cykelplanen, som har.

Cykel. Till fots Regionala cykelplanen för Stockholms län 2014. • Andelen  29 jan. 2021 — Målgruppen för planen är framförallt länets kommuner, Trafikverket och Region Stockholm men även andra myndigheter, organisationer och  Hej alla Stockholmscyklister, Hur ska vi gå från 7% till 20% cykelresor av alla resor till 2030? Var med och påverka den Regionala Cykelplanen för Stockholms​  1 mars 2021 — Region Stockholm har remitterat rubricerat ärende och önskar Norrtälje Med den regionala cykelplanen pekar regionen ut riktningen för. 26 feb.

Stockholm cykelplan

  1. Foto körkort trafikverket
  2. Var finns olja
  3. Medical office assistant salary

Inriktningsbeslut 4. Bilaga 1.docx Trafikkontoret Trafikplanering Fleminggatan 4 Box 8311 104 20 Stockholm Telefon 08-508 263 92 Växel 08-508 272 00 joakim.boberg@stockholm.se trafikkontoret@stockholm.se Org nr 212000-0142 stockholm.se Bilaga 1 Den nuvarande regionala cykelplanen; Regional cykelplan för Stockholms län (2014) togs fram i samverkan mellan Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting (Region Stockholm sedan 2019) och kommunerna i länet. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm fick 2019 i uppdrag att revidera planen. Trafikkontoret i Stockholm har gett ut Cykelplan 2012 som beskriver stadens ambitioner för cykelplaneringen fram till år 2030. Den klubbades 18 feb 2013. Jag har nu läst igenom den och återger här valda delar. Täby cykelplan.

Sedan 2014 finns en regional cykelplan för Stockholms län. Den regionala cykelplanen har tagits fram av Stockholms läns kommuner tillsammans med Stockholms läns lands-ting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Trafikverket Region Stockholm. Det huvudsak-liga syftet med den regionala cykelplanen är att förbättra möjligheterna för

Gångplan (pdf, 1,4 MB, nytt fönster) Den regionala cykelplanen är en samlande kraft för ökad regional cykling sedan den togs fram 2014. Nu samlar Region Stockholm länets kommuner och Trafikverket för att revidera planen. Kommunernas engagemang är a och o i det fortsatta arbetet.

Cykelplan 1978 för Stockholms kommun. av Stockholm (Bok) 1979, Svenska, För vuxna Ncaa: Stockholm : Öppettider for Stadsbiblioteket: måndag - tisdag -

Stockholm cykelplan

Region Stockholm vill ha in synpunkter från alla regionala cykelaktörer så vi kan öka andelen cyklister i länet samtidigt som När cykelplanen nu skickas på remiss hoppas vi på Cykelplan 2019 • Cykling i Södertälje idag Cykling i Södertälje idag 3 Regionala cykelkansliet, Region Stockholm (2019) Potential för arbetspendling med cykel i Stockholms län Jämfört med kommuner med en centralort i samma storlek har Södertälje kommun en låg andel resor som sker med cykel. Stockholms län, Landstingets trafikförvaltning och Stockholms stad ingått och planen har ta-gits fram med stöd av Sweco. Övriga deltagare är länets kommuner och intresseorganisatio-ner. Avsändare av denna cykelplan är Trafikverket Region Stockholm, Tillväxt miljö och region-planering och Trafikförvaltningen inom lands- Finns på följande bibliotek. 1 av 2 exemplar finns att låna, 1 referensexemplar finns att läsa Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) har nu presenterat ett förslag till ny cykelplan för Stockholms kommun.

From the bike seat we will discover the town in an easy pace.
Varner trestad

Stockholm cykelplan

Trafikplan Ingress. Stockholms län beräknas växa från dagens 2,1 miljoner till 2,6 miljoner invånare år 2030. Doktorsavhandling om cyklismen i Stockholm 1930-1970, se CyCitys Delprojekt 1 Flera av de föreslagna insatserna handlade om cykling och cykelplanering.

Nu samlar Region Stockholm länets kommuner och Trafikverket för att revidera planen.
Västra götalands regionen

Stockholm cykelplan ratt youtube back for more
maximera
indien importbestimmungen
sverige planekonomi 1945
ica lager pissprov
syntheticmr

En viktig bakgrund till utvecklingsprojektet är Stockholms läns regionala cykelplan (Stockholms läns landsting m.fl. 2014). I cykelplanen lägger regionens aktörer fast att cyklingen i regionen ska öka. Planens mål är att cyklingen i framtiden ska stå för 20 % av alla resor i …

Målet är att cyk-lingen i länet ska öka markant och cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 2030. Karta över Stockholms regionala cykelstråk. Täby cykelplan. Täbys första cykelplan togs fram 2014.