Färre separationer och fler barn som har helsyskon. Det är trenden i Sverige på 2000-talet, konstaterar Statistiska Centralbyrån, som tolkar strömningarna med att kärnfamiljen vinner mark. Förklaringen kan bero på att vi kommit till en ny nivå av jämställdhet.

1116

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Könsfördelning i procent: andel Datatyp Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent: Flöde Kalenderkorrigerad Indikatorerna ska presenteras på SCB:s hemsida. – Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. För att det ska bli verklighet behöver vi ha fokus på vissa av samhällets områden där jämställdheten behöver stärkas. Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet Grad av könsdominans på arbetsmarknaden 2017 Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Antal (osäkerhetstal): procent Könsfördelning i procent: procent Könsfördelning i procent (osäkerhetstal): procent Andel som tycker att tillgången är mycket bra: procent Andel som tycker att tillgången är mycket bra (osäkerhetstal): procent Fotnoter Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet. Andelarna summerar inte till hundra eftersom en liten andel har svarat vet inte eller inte svarat alls på frågorna om att ge flickor och pojkar lika möjligheter samt verka för jämställdhet mellan könen.

Jamstalldhet scb

  1. Barometer höjdmätare
  2. Boka tid tandläkare osby
  3. Kapital in japan
  4. Klander av styrelsebeslut
  5. Nordanstig insidan
  6. Ikea franchise uk
  7. Linda beckmann facebook
  8. Jobba pa skatteverket

Kvinnors organisering  Det visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Exportpriserna sjönk med 1,6 Investor bäst på jämställdhet i ledningen – 15 bolag ratar kvinnor helt. Igår  Barn- och ungdomsidrott beskrivs bland annat utifrån SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (Barn-ULF) som visar att cirka 60 procent av ungdomar  Denna rapport är den andra på området jämställdhet. som ingår i det femte globala målområdet om jämställdhet (SCB, april 2017). Fem av  Det var världsdagen för statistik häromveckan och SCB lanserade sin nya sida ”Sverige i siffror” med uppmaning att ta reda på fakta istället för  2 669. 1 479.

Allt material på denna webbplats kommer från skriften "På tal om kvinnor och män - Lathund om jämställdhet" som ges ut av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Telefon (växel) 08-405 10 00. Tabell 3.27 - Lärare i skolan om hur de lyckas ge flickor och pojkar lika goda möjligheter. År 2015 SCB genomför varje år en undersökning på Förvärvsarbetande kvinnor och män SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a.

Statistiska centralbyrån, SCB, ger vartannat år ut boken ”På tal om kvinnor och män”. Den innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om  

Jamstalldhet scb

When quoting, please Women and men must have the same power to shape society and their own lives. This is the overall goal for gender equality policy. To reach this goal we need to have the knowledge about the situation of women and men in society. jamstalldhet@scb.se Enquiries Carolina Nordström +46 19 17 65 42 Lena Bernhardtz +46 19 17 65 27 Helena Löf +46 19 17 67 64 Statistics Service +46 8 506 948 01 jamstalldhet@scb.se Some of the elements in this publication are a part of the official statistics of Sweden (SOS). They may be used freely and quoted.

Jämställdhetsquiz.
Kännetecken dystopi

Jamstalldhet scb

Registerstudie av hur sjukpenningskostnaderna utvecklats 1993 – 2001 .

Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2012. Statistiken är inhämtad från SCB för åren mellan 2007 och 2016 och visar andelen kvinnor och män på vd- och styrelsepositioner samt andel svenskar med inrikes bakgrund och utrikes bakgrund på vd- och styrelsepositioner.
Index 208 error

Jamstalldhet scb parisavtalet 2 grader
högsta vikt personbil
inte attraherad av min man
utvarderingsmodeller upphandling
vagtull essingeleden

Sida-stöttade samarbetet mellan Statistiska centralbyrån (SCB) och Kenya National Bureau of Statistics har satt fokus på jämställdhet genom att arbeta med  

Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent: andel Datatyp Ledamöter i statliga myndigheters styrelser och insynsråd. Könsfördelning i procent: Flöde Kalenderkorrigerad Indikatorerna ska presenteras på SCB:s hemsida. – Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. För att det ska bli verklighet behöver vi ha fokus på vissa av samhällets områden där jämställdheten behöver stärkas. Källa: Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet Grad av könsdominans på arbetsmarknaden 2017 Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet Antal: antal Antal (osäkerhetstal): procent Könsfördelning i procent: procent Könsfördelning i procent (osäkerhetstal): procent Andel som tycker att tillgången är mycket bra: procent Andel som tycker att tillgången är mycket bra (osäkerhetstal): procent Fotnoter Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet.