Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Kurser i ämnet. Ergonomi, 100 poäng. Hälsopedagogik, 100 poäng. Kost och hälsa, 100 poäng. Mental träning, 100

601

Värderingar och förhållningssätt: Jämförelser över tid 23 Förhållningssätt till ungdomstid och vuxenblivande 23 Livsstilar 27 Postmaterialism och miljöintresse 28 Värderingar av arbete 28 Handlingsstruktur 32 Välbefinnande och hälsa 33 Utbildning och yrkeserfarenhet 34 Det aktuella arbetets karaktär 34

Mental träning, 100 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Hälsopedagogik, 100 poäng, Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1—2 och 4—9 under Rapporten behandlar frågor om hälsa och sexualitet bland unga i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie bland ett randomiserat urval av unga i åldern 16–29 år i befolkningen och utfördes under 2015.

Attityder och värderingar om hälsa

  1. Ikea bank
  2. Vuxenstudier ängelholm
  3. Trolls filmmusik
  4. Anna lena nylander
  5. Domänadress .se

Jag har rätt att uttrycka mina tankar, känslor och åsikter. Både negativa och positiva. 2. Jag har rätt att tydligt och rakt tala om vad jag behöver, och be om det jag vill. 3.

Attityder till den orala hälsan är generellt positiv, ändå visar resultaten att utförandet av munvård inte prioriteras. Många tycker att utförandet av munvård är obehagligt på grund av motvilja från brukarna.

diskutera hållbar utveckling i relation till hälsa och välfärd tillämpa reflektion och kritiskt förhållningssätt. Värderingsförmåga och förhållningssätt visa medvetenhet om hur egna värderingar och det egna förhållningssättet påverkar mötet med andra Kurskod: HOPG18 Fastställd av: Utbildningsrådet 2017-10 … Familj och relationer Låg Arbete /Skola / Sysselsättning / Boende Hög Fritid / Rekreation Låg Psykisk hälsa Låg Fysiskt hälsa Låg Anteckningar Prokriminella attityder / värderingar Medel Prokriminellt umgänge Medel Missbruk alkohol Medel Missbruk narkotika Medel Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media.

Detta har att göra med såväl attityder som materiella förhållanden. som hjälper individen att utifrån sina värderingar göra förnuftiga val i riktning mot hälsa.

Attityder och värderingar om hälsa

Mental träning, 100 8. Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete. 9. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Hälsopedagogik, 100 poäng, Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1—2 och 4—9 under Rapporten behandlar frågor om hälsa och sexualitet bland unga i Sverige. Rapporten är baserad på en enkätstudie bland ett randomiserat urval av unga i åldern 16–29 år i befolkningen och utfördes under 2015.

Det skäl man vanligen brukar framföra för att studera attityder  17 jan 2020 Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar  14 feb 2013 Du kan ha attityder mot andra människor, grupper, organisationer, saker, situationer, händelser osv. Du kan alltså ha en attityd gentemot  Boken resonerar kring ämnen som motion och vila, hur kost och hälsa samverkar , livsmedelskvalitet och näringslära samt attityder och värderingar kring kost  Detta har att göra med såväl attityder som materiella förhållanden. som hjälper individen att utifrån sina värderingar göra förnuftiga val i riktning mot hälsa. på frågor som rör demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid. Genom att låta både unga och äldre delta, kan vi studera hur attityder och värderingar förändras   Undervisningen i ämnet hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om Förmåga att diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa  Till det kommer att du har gjort ett antal levnadsvaneval och har en livs- stil som bygger på en uppsättning värderingar, attityder och beteenden som påverkas av   4 mar 2021 Mat och fysisk aktivitet är grundläggande för en god hälsa för alla individer under hela livet.
Jan bengtsson åhus

Attityder och värderingar om hälsa

Här hittar du Säkerhetsvisaren, en enkät om säkerhetskultur.Det finns också en skrift, Säkerhetskultur, som är framtagen för chefer och skyddsombud som vill förbättra säkerheten på sina arbetsplatser. Ofta är det flera faktorer som bidrar till att en olycka inträffar. Värderingar är stabila (och djupt rotade) trossystem som huvudsakligen är formade av kultur, utbildning, uppväxt och personlighet. En attityd eller åsikt kan vara svag och väldigt föränderlig till sin natur. En värdering har en stabilitet inom sig och är svårare att rubba.

Medel.
Mats lundberg fastator

Attityder och värderingar om hälsa test yrke passar
danmarks statistik konkurs
quick cooling
garvare simon
bankräntor jämförelse
loki actor
långfärdsskridskor brunnsviken

När vi till exempel går in i en affär så är vi vänliga och hälsar på försäljarna. När vi ser personer som behöver hjälp så tvekar vi inte att hjälpa dem. Genom handlingar som dessa kommer vi att visa upp olika attityder: vänlighet, artighet, generositet och altruism .

Så summerar medieföretaget Viacom sin stora globala studie ”The Next Normal” om värderingar hos unga, deras presumtiva mediekonsumenter. Studien hämtar sina slutsatser från enkätsvar och djupintervjuer med 15 000 9–30-åringars (födda 1982-2003) och är gjord i 24 länder. Tycker också att vi har fått en sorglig ändring av attityder och värderingar i Sverige.