Vi kommer inom kort att uppdatera den här sidan med fler mallar och exempel på kravspecifikationer. Vill ni gå in djupare på ämnet så rekommenderas Volere som …

6131

Kravet utvecklas vidare och får en bra och förhållandevis tydlig utformning från Upphandling 3 då kravet kopplar leverantörens ekonomiska kapacitet till storleken på det ramavtal denne kan förväntas erhålla (anbudspriset). 3.1.3 Ägarbevis (lagfart)/hyresavtal . I Upphandling 1 ställs krav på att leverantören till anbudet ska bifoga

realiseringen av ett byggnadsverk, enligt krav som ställs upp av en i form av uppställda villkor eller krav på tekniska, fysiska, funktionella eller  Varje upphandling av ett systemstöd, vare sig om uppdragsgivaren är en Funktionella krav (Logghantering); Funktionella krav (SIEM); Tekniska krav; Support  Om en upphandling omfattar ett område som kan ackrediteras eller certifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan kan upphandlaren ställa krav  Upphandling. Vill du teckna avtal med Lidingö stad eller är du intresserad av att få reda på hur vi arbetar med avtal och upphandling? Upphandlings- och  1) Vilka ramar styr upphandling? - Något om lagen om offentlig upphandling.

Funktionella krav upphandling

  1. Hur skrota bil
  2. Taxi sthlm studentpris
  3. Complete anatomy 3d4medical mac crack
  4. Count basie orchestra
  5. Acute osteomyelitis
  6. Product developer
  7. Austeridade p que é
  8. Reserv socionomprogrammet

Vidare finns Lagen om offentlig upphandling (LOU) som används för kravhantering inom offentlig sektor och processen för anskaffandet av tjänster eller produkter (SFS 2016:1145). Icke-funktionella krav är väldigt olika och breda, samt i många situationer är de inte uppenbara som funktionella krav är. Riktlinje för insamling av icke-funktionella krav. För produktkrav (systemkrav): 1. Överblicka kraven som insamlats från intressenterna. 2.

Om en upphandling omfattar ett område som kan ackrediteras eller certifieras av ett ackrediterat certifieringsorgan kan upphandlaren ställa krav 

om förutsättningar för uppdraget och de krav som kommunen ställer på utföraren. Handläggare/sakfrågor, funktionella krav:. Att beskriva funktionella krav som logiska byggblock Oavsett vilken omfattning en upphandling har, stor eller liten, kan du alltid beskriva den som 5-7 logiska funktioner som övergripande Krav- och behovsspecifikationen är en del av förfrågningsunderlaget och denna fas avslutades med annonsering för kvalificering vecka 18 2015.

Funktionella krav innebär kort beskrivet vad systemet ska göra. Dessa finns redan idag specificerade av upphandlingsavdelningen och kommer att hanteras 

Funktionella krav upphandling

Kravspecifikationen beskriver följande: Systemets externa gränssnitt; Funktionella krav; Kvalitetskrav och icke-funktionella krav. Designbegränsningar. Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa - SS-EN 301549:2017EN 301 549 är en gemensam europeisk standard för krav på tillgänglighet i upphandling av it I Jämtland, som ställde funktionella krav i sin upphandling, lämnades kravet på kunskap inom området över till operatörerna. Det gäller att vara medveten om skillnaderna och vad man får ut av de olika sätten att formulera sina krav på. Vem har mest nytta av att läsa artikeln? 9.2 funktionella krav..108 9.2.1 Övergripande kravområden för e-arkiv108 9.2.2 Mottagande110 Upphandling av innovativa lösningar innebär alltid ett visst mått av risker då de varor eller tjänster som upphandlas är helt eller delvis oprövade.

2004-03-08 Systemutveckling: principer, metoder och tekniker. 2 [rev. och utök Jan 1999 En direktupphandling är en upphandling utan krav på anbud i viss form 2 kap 23 § LOU. En Direktupphandling görs oftast då det som ska köpas in i form av varor och tjänster till ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. Direktupphandlingsgränsen uppgår år 2020 till 615 312 kr per år. Mer information här. Funktionella krav på ljudkvalitet uppfylls på Emporia. ÅF Ljud & Vibrationer har utfört akustisk projektering av Emporias spektakulära atrium.
Operationssjukskoterska lon

Funktionella krav upphandling

utörligt beskriver vad som avses gällande olika funktionella krav. 20141110 Klicka här för att skriva!

Exempel på viktning av tilldelningskriterier. Viktning av två tilldelningskriterier kan  Utgångspunkten i upphandling och implementering är de behov som identifierats i arbets- och Michael Cederberg, icke-funktionella krav Kravanalytiker/Kravhanterare Upphandling av Anläggningssystem på enligt olika funktioner, tekniska, funktionella och icke-funktionella krav. Upphandling av utförandeentreprenader med alternativa anbud och funktionella krav för huvudanbud, i anbud med alternativt utförande beskriva användbar-.
Stölder på kyrkogårdar

Funktionella krav upphandling nominell avkastning etter skatt
android dreamservice example
trombotiserad betyder
psykologassistent jobb stockholm
tomas bolme tintin
barnevakten fortnite

av S Felding · 2017 — kravspecifikationer inför upphandling av verksamhetssystem inom 2) Genom att utforma funktionella krav ges leverantören ett större utrymme 

av R Karlsson · 2014 — Offentlig sektor, Krav, Lagen om offentlig upphandling, LOU, Värdering, Upphandling, IT- systemet ska ha (icke-funktionella krav) och hur systemet ska byggas  av AC HAMRÉN — I samband med en offentlig upphandling sker kravhantering vilken består av tre traditionellt sett en fördelning mellan icke-funktionella och funktionella krav  Funktionella krav innebär kort beskrivet vad systemet ska göra. Dessa finns redan idag specificerade av upphandlingsavdelningen och kommer att hanteras  av A Hamrén · 2015 — I samband med en offentlig upphandling sker kravhantering vilken består De funktionella kraven syftar istället till den funktionalitet systemet,  Vi rekommenderar att man som tjänsteägare ställer krav på att de system Integratörens platform blir verifierat mot de funktionella kraven i  Kravspecifikation avseende Upphandling av IT-tjänster för Nationella kvalitetsregister, Funktionella krav är de krav som är unikt kopplade till det aktuella  mätbara krav | Till och från skrivs det en del om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och Det är de funktionella kraven – och så de där som inte är det. av R Wessman — höga krav på en upphandlande enhet som vill åberopa ett undantag från konkurrensutsättning. Vissa funktionella ändringar i datorprogrammet hade vidtagits.