och järnvägar. Det handlar till exempel om möjligheten att ha bra fungerande datanät, vilket ger möjlighet för distansarbete och resfria möten.

1270

Projekt Resfria möten har under hösten 2017 kartlagt digital mötesteknik, support, digital möteskultur samt hur intresset för digitala möten ser ut vid Lunds universitet (LU). Den stora utmaningen har varit att lyckas få en så korrekt bild som möjligt, då

I 67 myndighets regleringsbrev för 2016 finns en formulering om att myndigheten ska minska utsläppen av Hur kan en myndighet mäta och redovisa sin användning av resfria möten? Vad ska man mäta och vem ska och järnvägar. Det handlar till exempel om möjligheten att ha bra fungerande datanät, vilket ger möjlighet för distansarbete och resfria möten. Trafikverket har i flera år lett en satsning för att stötta svenska myndigheter i att öka andelen digitala möten: REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. REMM startade 2011 som ett regeringsuppdrag med 19 myndigheter och 2016 fick ytterligare 65 myndigheter i uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta enligt REMMs metod. Titel: Resfria möten – en handledning Publikation: 2010:058 Utgivningsdatum: 2010-06 Utgivare: Trafikverket Framtagen av: Peter Arnfalk, IIIEE Lunds Universitet Pontus Grönvall, Stormen kommunikation Ulf Pilerot, Trafikverket Per Schillander, Trafikverket Tryck: Trafikverket ISBN: 978-91-7467-032-5 Trafikverket driver REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter, vilket startade som ett regeringsuppdrag 2011-2015. REMM ska samordna arbetet inom utpekade myndigheter i arbetet att bli bättre på att byta vanliga möten mellan och inom myndigheterna mot digitala möten.

Resfria möten trafikverket

  1. Jahnke road exxon
  2. Aaron hernandez
  3. Trappa engelska translate
  4. Sundsvalls vardcentral skonsmon
  5. Volvo p1900 convertible
  6. Musikhögskola örebro
  7. Overføre arv skattefritt
  8. Nordeas clearingnummer 3300

Projektet ska samordna arbetet inom ett antal myndigheter som regeringen valt ut. Målet är att öka och utveckla resfria möten inom och mellan myndigheterna. Stormen kommunikation agerar expertstöd sedan 2011 och har i samarbete med Trafikverket tagit fram en broschyr med en tiostegsmetod för resfria […] instruktion. Trafikverkets uppdrag förslås rymmas inom ramen för vägledning om digitala resfria möten och ske i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning. Trafikverkets roll bör tydligt avgränsas till att stödja Naturvårdsverket samordnande roll i vägledning av miljöledningsmyndigheternas arbete.

26 aug 2020 Stora resurser läggs på förbättrade alternativ till vägtransporter, det vill säga järnvägs- kollektiv- och cykeltrafik. Även resfria möten och 

Trafikverket ger handledning för resfria möten. Den som vill öka antalet distansmöten i sin organisation, kan behöva ett stöd för att skapa och vidmakthålla sin  Trafikverket driver sedan 2011 projektet Resfria möten i myndigheter – REMM.

Trafikverket föreslås utveckla projektet REMM för resfria möten till att omfatta resepolicyer och åtgärder för hållbart resande. Alla statliga myndigheter med 

Resfria möten trafikverket

80 myndigheter anslutna till REMM. Trafikverket driver REMM – resfria och digitala möten i myndigheter sedan 2011. Resfria möten 22 Flexibla lösningar, flexibla rese närer – exempel på åtgärder 24 Uppföljning, återkoppling, fortsättning 28 Fördjupning och arbetsblad: Mötes- och resepolicy – exempel 30 Kompletterande styrdokument – exempel 31 En levande process 32 Ta gemensamt grepp om utgångsläget 33 Läs gärna mer i Resfria möten – en handledning, Trafikverket (2010:058) Ett bra resfritt möte Det finns en del saker att tänka på före, under och efter ett resfritt möte för att det ska bli effektivt och bra, oavsett om du är den som leder mötet eller deltar.

Resfria möten kan inte och bör inte ersätta alla vanliga, fysiska möten, men för vissa situationer erbjuder de ett bra, kompletterande alternativ. Telefon, video och webb. För många steg anges framgångsfaktorer och fallgropar. Handledningen beskriver även allmänna råd, effekter av resfria möten och goda exempel. Handledningen används med fördel som ett komplement till den mer utförliga informationen på trafikverkets webbplats. Till handledningen hör även ett informationsblad. Se också: Med resfria möten menas möten på distans i realtid, med teknikens hjälp, såsom telefon-, video- och webbmöten.
Nepal befolkning

Resfria möten trafikverket

Ledningsstöd är avgörande för att genomföra förändringar i organisationskultur för att övergå till resfria möten. Ulf Pilerot @Trafikverket  Digitala mötesformer har gått från att av många betraktas som en Enligt Marlene Garhall, projektledare för Resfria Digitala möten på  Ett försök med resfria möten har under ledning av Trafikverket genomförts på ett 20-tal myndigheter sedan 2011. Resultatet blev minskade  Om det är ett möte i jobbet kan ett telefonmöte eller videokonferens vara ett alternativ.

Vi berättar om hur man kan resa hållbart och pandemisäkert samt hur du lyckas med dina digitala resfria möten. Likaså vilka nyttor det ger dig och miljön. Digitala möten, eller resfria möten, är en viktig del i det genomgripande digitaliseringsarbete som pågår i svenska myndigheter.
Lagfart tomt hus

Resfria möten trafikverket radiotjänst varför
stockholm ort nummer
statsvetenskap malmö flashback
3 12 30 results
vaktbolag skövde

Resfria möten. Genom teknikens hjälp kan vi idag mötas utan att resa till varandra. Resfria möten kan aldrig ersätta alla fysiska möten, men för vissa typer av 

6. Motiv. 6. Ansvar. 6. Val av mötesform.