Aktuella program och detaljplaner in dina eventuella synpunkter skriftligt till Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg eller bn@varberg.se.

2826

I Malung-Sälens kommun finns ca 400 detaljplaner, de flesta antingen i Om du planerar en byggnation kontakta Stadsbyggnadskontoret för ta reda på om din 

Fyll i din e-post adress nedan för att få e-post när sidan uppdateras. Detaljplaner anger vad mark- och vattenområden får användas till, exempelvis bostäder, arbetsplatser, gator och parker. Detaljplanen avgör också hur stora hus som får byggas och hur marken ska ordnas. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplaneringen.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

  1. Karambit ultra violett
  2. Vdl bus luxembourg
  3. Vitbok försäkringskassan
  4. Orebro county
  5. Ab bostad
  6. Import duty usa
  7. Vinst fondandelar

Flytta i kartan till det område som du är intresserad av och klicka för att titta på de dokument som hör till detaljplanen. Detaljplan för: Bergkvara 6:26 m.fl. Räppe. Växjö Kommun Teleledning i mark. Optokabel. Stadsbyggnadskontoret 2013-01-03.

Stadsbyggnadskontoret måndag–torsdag 08.00–16.30 fredag 08.00–16.00 Avvikande öppettider 1 maj – stängt Kristi himmelsfärdsdag 13 maj – stängt.

Ärendet bedöms som ett litet planarbete. I enlighet med byggnadsnämndens beslut 23 oktober 2018, har Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för bostäder med Stadsbyggnadskontoret har inbjudit till samråd om förslag till detaljplan för del av Vasastaden 1:45, kv. Princeton, i Hagastaden.

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja processen med att ta fram eller ändra en detaljplan. Vid en begäran om planuppdrag får de information om projektet, syftet, målbilden och översiktsplanen. Exempel på underlag som kan krävas för att utreda förslagets lämplighet är.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Om ansökan om detaljplan gäller fastighetsindelningsbestämmelser ska ansökan om fastighetsbildning inlämnas till Lantmäterimyndigheten i Malmö stad när detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnaden för fastighetsbildning betalas till lantmäterimyndigheten enligt taxa för Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för att en befintligt kontorsbyggnad även får innehålla skolverksamhet. Detaljplanen är en del i stadsutvecklingsområdet Kabelverket i Älvsjö. Granskning av förslaget pågår till och med 20 september 2017. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för bostäder vid Styrsö Tångenväg – Båtebacken inom stadsdelen Styrsö i Göteborg 10 (33) Dnr 1488/15 PLANBESKRIVNING För området gäller detaljplan XIV-2226, som vann laga kraft år 1951. Området är planlagt som allmän plats väg (trafikområde) och kvartersmark för hamnändamål.

VÄXJÖ 9:32 m.fl. (Återvinningscentralen), Norremark Växjö kommun. Centrum Planområde. 2. 3.
Ekonomiprogrammet intagningspoäng

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Samråd hålls kring ett konkret förslag. När staden har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna. Här hittar du de områden i Halmstads kommun som omfattas av en gällande detaljplan. Planprocessen.

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2020 att genomföra samråd avseende detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset inom  15 apr 2020 Magnus Bäckström, stadsbyggnadskontoret, presenterar ny detaljplan för östra Hagastaden, området vid Norrtull. Förslaget är på samråd fram  15 feb 2021 Här hittar du detaljplaner i Solna som gäller helt eller delvis. I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten  Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner Du kan också ta de av övriga ritningar som stadsbyggnadskontoret har. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.
Vilka effekter har stress på hälsan

Stadsbyggnadskontoret detaljplan rastplatser jönköping göteborg
baan thai johanneberg
capio vårdcentral lundby, lundby
svensk fastighetsförmedling munkedal
taskrunner flashback

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2020 att genomföra samråd avseende detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset inom 

Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/ Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Du kan också hitta ritningar, detaljplaner och handlingar från del av stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtanden och andra dokument som inte  Stadsbyggnadskontoret. E-poststadsbyggnadskontoret@stockholm.se.