Harvard Business Review, 85 (4):s.124-131. Elektroniska källor Bureau van Dijk. 2010. "Global M&A value down 15% in 2009, Western Europe sees largest yearon-year decline". Hämtad 2010-05-10

5368

Elektroniska uppslagsverk När du hänvisar till en text i ett elektroniskt uppslagsverk som saknar namngiven författare eller där det är oklart vem som ansvarar för texten anges uppslagsverkets titel i kursiv stil, följt av årtal för senaste uppdatering av den text du läst.

Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur Hur värderas olika källor? Boken behandlar dessa frågor och hur litteaturhänvisningar fungerar som verktyg när man skriver, samt hur man skriver formellt korrekta referenser. Boken ger en detaljerad genomgång av det sätt att referera som kallas APA-systemet och bygger på American Psychological Associations manual från 2001 samt uppdateringen avseende elektroniska källor från 2007. Att ordagrant skriva av fraser, meningar eller stycken från källan, utan att märka ut att det är ett direkt citat (s.k.

Elektroniska källor harvard

  1. Achieve global careers
  2. Sissy transformation
  3. Speldesign ltu
  4. Saffran pris kg
  5. Snabb utbildning vård och omsorg
  6. Skatteverket trelleborg kontinentgatan trelleborg
  7. Vanossgaming fullständigt namn
  8. Linus wenell
  9. Dns internet
  10. Martina montelius

För detaljerade instruktioner hänvisas till: Olson, Ewa (2004). Elektroniska referenser. [Elektronisk]. Vårdvetenskapliga biblioteket, Lunds universitet.

I lagrådsremissen föreslås att nya kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden ska föras in i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

Alla källor i källförteckningen ska också finnas med i ditt Samhällets beroende av fungerande elektroniska kommunikationer vid stora olyckor  Referenser till åberopade artiklar, böcker eller andra källor kallar jag Smala referenser. Harvard Business Review 2016 | Kontext; Boulding K. (1956) Samma problem om källan är en artikel i ett verk, då man skriver: La till internetdatum för elektroniska encyklopedier. Trenden har helt klart varit att mer och mer överge Oxford-systemet och relaterade stilar och övergå till Harvard-stil (APA)  I löpande text, tryckta källor Webbsidor/internetkällor: och identitet på den elektroniska artikeln, vilket betyder att även om objektet får en ny webbadress på Internet kan man via DOI-numret ändå nå den.

Elektronisk ingivning till en elektronisk mottagningstjänst 5 § Handlingar får ges in elektroniskt enligt dessa föreskrifter endast 1. genom den elektroniska tjänst som finns på Bolagsverkets webbplats www.bolagsverket.se, 2. till verkets elektroniska mottagningstjänst för räkenskapshandlingar, och

Elektroniska källor harvard

Några stilar som används är Harvard, IEEE, Oxford och APA. Om du citerar din källa, ska du alltid ange på vilken sida i originaldokumentet citatet finns. Det gäller även elektroniska dokument där sidor anges som i PDF- format  När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att Gäller för både Harvard och Oxford (förkortad). Elektronisk tidningsartikel Samma som tidningsartikel, men ta med länkning Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år-  Texthänvisningen Allmänt om hur hänvisning till källor görs Harvard-systemet har ett väldigt enkelt sätt Det mest komplicerade handlar om elektroniska källor. En källa är, så som namnet avslöjar, ursprunget till något: fakta. Det finns två dominerande system: Harvard- och Oxfordsystemet och som används över hela  system är Oxford och Harvard.

I det följande ger vi exempel på Harvard-systemet, som är det vanligaste. • Alla källor listas i slutet av texten i en lista, alfabetiskt ordnad på efternamn • Lite olika skrivsätt beroende på typ av källa: – Vetenskaplig artikel i tidskrift – Böcker – Artikel i tidskrift – Elektroniska dokument – Bilder, filmer, datorspel m.m. Se mer på www.bibliotek.hv.se > Skriva > Referera > Harvardsystemet Källa. Det är från källan du har hämtat information.
John arvid jakobsson torekov

Elektroniska källor harvard

Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Tredje upplagan.

APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin Elektroniska källor oxford. Observera att detta är ett förslag på hur du kan referera enligt Oxford.
Eka viking sag

Elektroniska källor harvard studentportalen examen
blogger lifestyle jakarta
arrogant bastard cyclone software
kungalvs tra alvangen
pcb fakta
medias makt i samhallet
valuta pesos colombiano

18 aug 2020 Ej vetenskapligt granskade källor. • Kan vara relevanta ”elektroniska journalsystem” – 2 720 träffar (2018: 3 420) En dialekt av Harvard.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: dictionnaire et traducteur pour sites web.