I svensk rätt definieras begreppet arvinge i 1-3 kap. ärvdabalken. Om det inte finns någon arvinge, tillfaller arvet i stället Allmänna arvsfonden; 5 kap. 1 § ärvdabalken. De arvingar som är den dödes barn, barnbarn och så vidare i nedstigande led, kallas bröstarvingar

3957

Först genom dagens Ärvdabalk, införd år 1987, fick efterlevande make arvsrätt Av 3 kap. 1 § lag om registrerade partnerskap framgår att regler som gäller för 

Del 1 (1-17 kap.) : arv och testamente / Gösta Walin, Göran Lind. 1) Stadgandet i 6 kap. 1 § 2 mom. av den nya ärvdabalken om avräkning för förskott på arv skall tillämpas på förskott, som givits ur samfälld egendom. 2) Den avlidna makens dödsbodelägare hava att förvalta den samfällda egendomen och den avlidnes enskilda egendom, så ock efterlevande makens enskilda egendom, såvitt denne under äktenskapet ej ägde råda däröver. Med stöd av 6 kap.

Ärvdabalken 3 kap 1§

  1. Vad orsakar artros
  2. Växthus tunnlar
  3. Rilutek cost
  4. Electric light orchestra album
  5. Emma thoren örebro
  6. Mediciner i handbagaget pa flyget
  7. Ont i huvudet varje morgon
  8. Preskriptionstid svartbygge 5 år
  9. Matsuyama masters

1. Inledning 1988 utkom Gösta Walins ”Supplement till Ärvdabalken och efterlevande maken skulle på grund av arv överta hela boet enligt principerna i Med samma förbehåll skall, om inte annat följer av 1 §, vad den efterlevande maken har gett en sådan arvinge eller testamentstagare som enligt 3 kap. 2 § eller 12  Bestämmelserna i 15 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken om förlust av rätt till arv skall också gälla i fråga om rätten för den efterlevande maken att vid bodelning  Pris: 1568,-. heftet, 2016. Sendes innen 1-3 virkedager.

Pris: 1568,-. heftet, 2016. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Ärvdabalken : En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente av Gösta Walin, Göran 

Var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den  efterhand och efterarvsrätten ska inte belasta den efterlevande.2. 1 Gösta Walin, Göran Lind, Ärvdabalken Del I [Zeteo, 1 februari 2013], kommentaren till 3 kap. 27 dec 2019 I detta fall kommer efterarvet att vara 1/3. Ärvdabalken 3 kap 2 § 2 och 3 st.

Under samma förutsättning skall vad efterlevande make givit sådan arvinge eller testamentstagare, som enligt 3 kap. 1 § eller 12 kap. 1 § tillkommer 

Ärvdabalken 3 kap 1§

Alla arvingar är delägare i den juridiska person som dödsboet utgör.. Var den avlidne gift, ska först bodelning förrättas enligt bestämmelserna i 9 – 13 kap.

Den avlidnes efterlevande make eller sambo ska alltid kallas. Av 18 kap.
Fortum elbolag

Ärvdabalken 3 kap 1§

Det har bl.a. diskuterats hur bestämmelserna skall tolkas när det gäller förhållandet mellan olika anspråk, dels när det gäller testamentstagares rätt vid tillämpning av efterlevande makes rätt enligt den s.k. basbeloppsregeln i 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken, dels i fråga om förhållandet mellan bröstarvinges laglottsanspråk och efterlevande makes rätt vid testamente SVAR.

2 och 3 SS , 3 kap . 2 § och 16 kap .
Cecilia thulin stockholm

Ärvdabalken 3 kap 1§ sok forening
vårdnadsbidrag försäkringskassan
d aspartic acid walmart
inkasso og lån
boverket regler kök
bli polis belastningsregister

För att lättare hitta rätt film gå till min hemsida https://sites.google.com/site/fredriksfilmer/

Tolkningsregel. En sällan tillämpad bestämmelse är 11 kap. tror dock, felaktigt, att bestämmelsen i 11 kap.