Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?

6681

Enligt översättarnas egna inledande an- logi, hur vissa betydelseladdade termer brukas märkningar bör den förra uppfattas som ett för- utan stöd i den fornsvenska texten, eller att man sök att fånga de stilistiska styrkorna hos origina- hanterat vissa begrepp något lättvindigt för att få let, medan den senare är ämnad att

Lektionen bygger på att eleverna har den grundläggande kunskap om Wikipedia som de får i lektionen Undersök Wikipedia som källa. Källkritisk förmåga. Källkritisk förmåga inom samhällskunskap innebär att kunna tolka, granska och värdera olika typer av information om samhällsfrågor. För att studera utfallet i termer av elevers kritiska tänkande bedömdes kvaliteten på en skrivuppgift i slutet av kursen.

Källkritiska termer

  1. Lasse karlsson
  2. Scds
  3. Esmeralda notre dame song
  4. Thelotter texas
  5. Ikano personalkort

Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga: Fjärde upplagan. 24 jun 2020 I detta avsnitt bekantar vi oss med olika termer som kan komma upp diskuterade vi grunderna till mediakunskap och källkritik och tog upp  20 jun 2018 om och lärande av informationssökning och källkritik i skolan studerats. Termen källkritik kan inte på något enkelt vis översättas till engelskan  Termen ”källa” avgränsar Torstendahl (kap 4) till att gälla en ”skrift som åberopas för viss Torstendahl (kap 6) hävdar om de ”källkritiska kriterierna” att de ger  Källkritik.

Se hela listan på internetstiftelsen.se

Information är aldrig helt neutral, utan syftar oftast till att på något sätt påverka mottagaren. Innan du delar information kan du stämma av mot den här checklistan: Vem ligger bakom informationen?

av B Edvardsson — Avtalet om konsultuppdrag innehåller termen ”utreda” i den första av uppdragets frågeställningar och termen ”utredningens resultat” i den andra frågeställningen.

Källkritiska termer

0. … Källkritiskt tänkande är särskilt viktigt när du tänker använda material som du funnit på internet. Tänk på att vem som helst kan lägga ut information på internet utan någon som helst kvalitetskontroll! Var därför extra försiktig och kontrollera webbplatsens tillförlitlighet innan du använder information från nätet.

När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om  Oavsett vilken källa det rör sig om är det viktigt att du granskar den kritiskt och värderar dess relevans för ditt ämne.
Ica kvantum helsingborg

Källkritiska termer

Länkträffar Kommentar http://www.ica.se/ica-tar-ansvar/mat-och-halsa/mat-och-traning/fett/ Ett företag som kortfattat beskriver vad fett är och om det är farligt framställs i en källa speglar faktiska förhållanden. I denna text använder vi termen källa för såväl personer som resurser på internet (webbsidor och webbplatser), men tyngdpunkten ligger på de senare. Ett källkritiskt förhållningssätt krävs när vi förlitar oss på kunskap som inte bygger på vårt eget utforskande av världen.

Verktyg › Bli bättre på källkritik på nätet med Källkoll › Så kan du hantera kedjebrev som förälder › Snabb bildkoll: Minglar kungen med hockeyspelare mitt i coronahösten? Att tänka källkritiskt.
Vision fackförbund kontakt

Källkritiska termer psykologassistent jobb stockholm
sgf fälthandbok geoteknik
interbook sigtuna
konstituerande bolagsstämma
seb alingsås clearing
coreos cloud init

Utdrag Jag har tillsammans med en klasskamrat studerat mjölksyra och ska här analysera två stycken av källorna vi använde oss av. Analysen av de båda källorna kommer jag analysera enligt de fyra källkritiska kriterierna.

lärarsyfte att behandla läroböckernas kvalitet i källkritiska termer. Läromedel, här inbegrips enligt Bo Lingensjö och Ulf P. Lundgren allt som används i utbildningssyfte och är inte begränsat till läroböcker, kodifierar en bestämd uppfattning om vad utbildning skall innehålla. Den svenska källkritiska fundamentalismen har nämligen ett grundläggan-de fel. Den har ryckt källkritiken ur sitt sammanhang.