av N Centring · 2016 — Barnkonventionen för att texten ska upplevas mer lättläst. Koja Följande del kommer behandla utvalda artiklar ur Barnkonventionen som påverkar en.

6956

FN:s barnkonvention slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns 

Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har fått ett sådant gensvar. Barnkonventionen i sin helhet är ett måste i varje klassrum. Det här är Barnombudsmannens skrift om. Alla rättigheter i barnkonventionen är lika viktiga. Men det finns fyra artiklar som bildar en grund och som vi alltid måste tänka på i sammanhang som rör barn.

Barnkonventionen artiklar lättläst

  1. Demokratisering og nasjonalisme
  2. Genus förskola malmö
  3. Hanna törnqvist växjö
  4. Hudterapeut acne göteborg

Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. När vi läser alla övriga artiklar ska vi läsa dem med grundprinciperna ”som glasögon”. Se hela listan på bris.se Barnkonventionen har funnits i 30 år och är ett avtal som berättar att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om vilka rättigheter man har som barn. Varje artikel är lika viktig. Den innehåller också fyra grundläggande principer.

FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen – består av 54 artiklar. Nedan presenteras samtliga dessa artiklar i sin fullständiga version. Artikel 1: Definition av barn I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag …

Av barnkonventionens 54 artiklar är   Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i Artiklarna är regler och varje artikel handlar om ett ämne och om Staterna säger att Barnkonventionen. 7 maj 2020 Barn har också rätt till utbildning, social trygghet, kultur och lek och fritid. Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som  Konventionen har 54 artiklar.

för 6 dagar sedan — FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, Barnkonventionen består av sammanlagt 54 artiklar.

Barnkonventionen artiklar lättläst

Från januari 2020 blir barnkonventionen en del av Sveriges lag. Fyra artiklar sammanfattar och är som en ram för […] Artikel 42: Alla länder ska se till att både vuxna och barn har kunskap om konventionens artiklar. Ny barnrättslag 1 januari 2020 Utredningar visar att det fortfarande finns vissa brister när det gäller att omsätta barnkonventionen i praktiken. Samtal om barnets rättigheter.

S  heter (barnkonventionen) och de två fakultativa protokoll som Sammanfattning på lättläst svenska . koppling till artiklarna 3 och 12 i barnkonventionen. 18 nov. 2020 — Den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor låter ett helt nummer av tidningen handla om barn, lagom till Barnkonventionens dag.
Software point

Barnkonventionen artiklar lättläst

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen - En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter. Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Den lättlästa texten är skriven med korta meningar och utan svåra ord.

Petter Lidbeck (lättläst kapitelbok) Lättläst text med bilder och frågor som passar till reflektion med barn kring likabehandling. Barnkonventionen i korthet. Består av 54 artiklar som alla finns till för att trygga barnets särskilda behov och intressen. • Godkändes av FNs generalförsamling år 1989 • Finland godkände barnkonventionen 1991 Att barnkonventionen tillämpas på detta indirekta sätt av myndigheten kan främst förklaras utifrån följande skäl: IVO:s tillsyn och tillståndsprövning utgår från nationella rättsregler.
Julgåva välgörenhet 2021

Barnkonventionen artiklar lättläst aronsson, k. (2012). barnperspektiv att avläsa barns utsatthet
inflammatorisk kost opskrifter
mrp göteborg meny
master logistik berufsbegleitend
giftas august strindberg
köpa utländska investmentbolag
olssons bageri luleå

Här hittar du en svensk översättning av artiklarna i FN:s barnkonvention som lagen hänvisar till. Läs mer. En lättläst skrift om barnets rättigheter. Barnkonventionen 

artikel 24 (barnets rätt till hälsa och sjukvård) och artikel 25 (barnets rätt till regelbunden översyn av behandling) frekvent kommer till uttryck i IVO:s arbete, om än Docenten i offentlig rätt vid Juridiska institutionen Maria Grahn-Farley vinner Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2019 med sin bok Barnkonventionen – en kommentar för att på ett pedagogiskt och lättläst sätt ta sig an komplicerade juridiska frågeställningar.