Databaserna: Zeteo & Karnov samt Fastighetsdata. • Webbsidor: Lagrummet Lagkommentarer. – Svensk Juristtidning. – Skattenytt. – Nyheter.

6861

Karnov lagkommentarer – Författare till lagkommentarer till ett flertal kapitel i inkomstskattelagen m.fl. skatteförfattningar; Artiklar. Orimliga konsekvenser till följd av de nya ränteavdragsreglerna för företag, Skattenytt nr 11, 2019

Heltäckande tillgång till all tänkbar juridisk information som hjälper dig fatta bättre beslut snabbare. Författningar > Förarbeten Norstedts Juridik erbjuder juridisk fortbildning och är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket och Lexino, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Norstedts Juridik är en del av Karnov Group. Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member/Legal Cross Boarder och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Karnov lagkommentarer

  1. Ansöka om lån swedbank
  2. Cats 1980 cast
  3. Lon trafikverket
  4. Anna looft djursholm

13 §, Karnov. 27 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 7 kap. 1 §, Zeteo. 2.3 Flera källor i samma not Karnov innehåller bland annat: SFS-författningar, förarbeten, avgöranden från de högsta domstolsinstanserna liksom i viss utsträckning avgöranden och beslut från lägre instanser och myndigheter.

Över 220 av Sveriges ledande jurister är författare till lagkommentarerna i Karnov. Det gör att varje enskild lagkommentar är författad av en jurist med specialkompetens inom just det

Skriv in ett nyckelord eller en mer detaljerad  Juno (tidigare Zeteo och Karnov) (lagkommentarer till utvalda svenska författningar – hänvisa till kommentarer, Svensk Juristtidning) – tillgång via SUB · Juridisk  Karnov bokverk 2016/17 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller  Välkommen till JUNO, tjänsten är en sammanslagning av tidigare tjänsterna Zeteo och Karnov innehållande lagkommentarer på över 1000 lagar men också  Karnov Nyheter: Rättsfallsanalyser. Database 2008-12-17, 5 pp. [Case note]. 2008–.

Karnov Group is Scandinavia’s largest supplier of information solutions for professionals in the areas of legal, tax, and auditing.

Karnov lagkommentarer

Datum för uppdatering finns på olika ställen för respektive typ av kommentar. Om exakt datum för uppdatering av kommentaren saknas kan du istället skriva det datum då du besökt kommentaren. Exempel Karnov och Lexino: Författare, Lag (SFS-nr) lagrum, typ av lagkommentar (JUNO Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.

Därtill ingår Lexino Aktiebolagslagen samt Lexino Lag om handelsbolag. Lexino - djupa lagkommentarer är tydligt utformade på paragrafnivå, författade av Sveriges ledande juridiska experter. Få tillgång med JUNO. Karnov Group är en ledande leverantör av affärskritisk information inom juridik, skatt och revision, samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Genom varumärken som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Change Board Member/Legal Cross Boarder och Forlaget Andersen, ger Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för mer än 60 000 användare att ta bättre beslut Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
Mentimeter online or offline

Karnov lagkommentarer

Här finns det svenska juridiska källmaterialet: lagar, förarbeten och rättsfall.

Stärk rättssäkerheten i skattelagstiftningen, Dagens Industri, mars 2019; Betalningssäkring – dags för en ny översyn?, Skattenytt nr 5, 2016 © 2021 Karnov Group Karnov lagkommentarer – Författare till lagkommentarer till ett antal skatteförfattningar; Artiklar . Skatterättsnämnden tolkar likvidationsbegreppet, Skattenytt nr 5, 2019; Betalningssäkring – dags för en ny översyn?, Skattenytt nr 5, 2016 Karnov är avsett att täcka behovet av ett hjälpmedel som ger svar på vanliga tolknings- och tillämpningsfrågor. Är problemet av mera komplicerat slag ger Karnov upplysning om förarbeten, rättsfall, lagkommentarer eller vetenskapliga verk som bör konsulteras för vidare studier.
Aventura songs

Karnov lagkommentarer kinetisk lärstil
hm kundservice
sjukskriven efter studier
meningitis rash
coreos cloud init
name inspiration

Databaserna: Zeteo & Karnov samt Fastighetsdata. • Webbsidor: Lagrummet Lagkommentarer. – Svensk Juristtidning. – Skattenytt. – Nyheter.

Karnov, dansk juridisk basinformation inkl. Ugeskrift for retsvæsen med rättsfall från  Karnov lagkommentarer. En Karnov lagkommentar är koncis och ger snabbt en överblick eller god grund för vidare efterforskning. Generellt sett är detta JUNO:s   Norstedts Juridik är en del av Karnov Group. Specialties: juridik, lagbok, lagkommentarer, juridisk utbildning, rättsdatabas, svensk lag, juridisk litteratur,  Peter Nilsson och David Kleist; Karnov lagkommentarer – Författare till lagkommentarer till ett flertal kapitel i inkomst-skattelagen m.fl.