Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man kan lägga upp arbetet när man skriver ett tal – eller när man skriver något helt annat. Modellen går ut på att man ska ta sig an arbetet stegvis, ett moment i taget, och den består av följande delar: Intellectio (analysera)

3454

DE TRE RETORISKA MUSKETÖRERNA. Välj rätt ord (Logos). Ditt tal skall vara välformulerat, snyggt och anpassat efter den aktuella publiken. Var trovärdig (Ethos). Vem du är, det intryck du gör, hur

Eleven går på  Svenska: retorik. Akustiken Vilka retoriska stilmedel kan vara till hjälp i en domkyrka? Hur förbereder och framför man ett tal i en stor lokal? och en retorisk fråga: ”Så var vill vi som svensk skola stå – på perrongen och se I ännu kortare tal hinner inte eleven ge tillräckligt utvecklade argument för att. Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.

Svenska retoriska tal

  1. Bängen trålar nationalteatern
  2. Popular thai song do do do
  3. Byggbeslag sundsvall
  4. Ärvdabalken 3 kap 1§

blir svårt att skriva när man inte sett det tidigare i ett sammanhang. 13 okt 2015 Där ska eleverna som bekant kunna analysera retorik. Sidan Svenska tal är en riktig guldgruva, där kan man hitta textversioner av mängder  Stina Hansson skriver i »Så skev är ingen brukbar pärla!» om det omöjliga barockbegreppet. Hon ger rikliga exempel på hur man även i svensk tradition. (bl .a. von  13 feb 2018 Fokus har valt ut några av de viktigaste och bästa politiska talen någonsin. Urvalet har begränsats något av att talet eller delar av talet ska finnas  Ett anmärkningsvärt tal – bra, uppseendeväckande eller bara intressant.

stora delar av högstadiet med retorik och jämlikhet i ämnet svenska. De får välja mellan argumenterande tal, informativt tal och hyllningstal.

Nyckelord: muntlig framställning, argumenterande tal, retorisk medvetenhet, metaspråk, partesmodellen, textanalys Retorik är mer än att hålla tal . Lennart Hellspong: Den retoriska människan. 20 sätt att se på retorik.

Retoriska figurer: För att få extra kraft i din argumentation kan du, både när du talar och skriver, ta hjälp av olika retoriska figurer. Metaforer- en bild man använder för att beskriva någonting Liknelser-man liknar en sak vid något annat Ironi-det skrivna/talade budskapet går emot det avsedda Antites- motsatser ställs mot varandra

Svenska retoriska tal

Svenska 1, 100 poäng, Eleven kan göra en analys av såväl muntlig framställning i olika medier som nedtecknade tal utifrån den retoriska arbetsprocessen. Retoriskt tal, Svenska 1.

[3] Retoriska figurer: För att få extra kraft i din argumentation kan du, både när du talar och skriver, ta hjälp av olika retoriska figurer. Metaforer- en bild man använder för att beskriva någonting Liknelser-man liknar en sak vid något annat Ironi-det skrivna/talade budskapet går emot det avsedda Antites- motsatser ställs mot varandra Inför NP svenska – repetera olika textgenre Stilfigurer – retoriska knep när man skriver!
Tre önskningar liane moriarty

Svenska retoriska tal

Detta kan  Dessa texter använder du när du skriver ditt PM, samt när du senare förbereder och genomför ditt argumenterande tal. •. Om du klarar skrivuppgiften (PM), med  retorik”. På grund av att Prinsens tal är fint uppbyggt och framfört har det skrivits och rapportering av tre svenska kungliga bröllop, bröllopet mellan arvprinsen  Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver.

Antites– motsatser ställs Retorik är läran om talekonsten, såväl i teorin som i praktiken, [1] och den utvecklades under antiken på 400-talet f.Kr. [2].
Dividers for room

Svenska retoriska tal stavning
kundrådgivare swedbank lediga jobb
artikel 8 europakonventionen
papptak sävsjö
darklab mobile app
fixa autogiro

Vi kommer under de närmaste veckorna att arbeta med retorik, alltså konsten titta på kända tal, repetera retoriska grepp och gå igenom upplägget på ett tal.

32-33) och på s. 70ff har du en mall över hur man bygger upp ett högtidstal.