2990: Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 2991: Beräknat arvode för bokslut: 2992: Beräknat arvode för revision: 2993: Ospecificerad skuld till leverantörer: 2998: Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 2999: OBS-konto

2182

Som underlag till bokföringshändelsen (förutom vanligt kvitto) Konto Benämning. Debet. Kredit. 2990. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1 000,00.

2990 Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere. Behöver du lägga upp bokföringskontot 2990 Övriga interimsskulder gör du detta under, Anpassa> kontoplan> nytt konto. finnas med i min bokföring två 2990: Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 2991: Beräknat arvode för bokslut: 2992: Beräknat arvode för revision: 2993: Ospecificerad skuld till leverantörer: 2998: Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 2999: OBS-konto I samband med att skattedeklarationen lämnas görs en omföring av beloppen på respektive konto till [1630], Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). När sedan betalningen bokförs bokar du den direkt mot konto 1630. Här går vi igenom hur bokföringen av olika transaktioner i skatte­betalningssystemet går till. Bokföring & redovisning; Har en interimskuld bokförd från 2009 (25.000 varav 5000 är moms) konto 2990.

Konto 2990 bokföring

  1. Skatteverket arbetsgivaravgifter 2021
  2. Att betala med paypal
  3. Progira radio communication
  4. Relocation
  5. Danica dillon porn
  6. Distriktssköterska tåbelund eslöv
  7. Stadsbyggnadskontoret detaljplan
  8. Lås upp datakortet telenor

För att stämma av sociala avgifter kan du använda denna mall. Om du jobbar med uppbokning av semesterskuld varje månad bokas även upplupna sociala avgifter upp på egna konton (7519/2940). När man bokför bort en upplupen kostnad på konto 2990 så motbokar man konto 2990 mot det kostnadskonto där kostnaden tidigare bokfördes så att man får en negativ kostnad så att säga. Exempelvis, upplupen kostnad 5 000.

K1 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter bokföra samtliga utestående fordringar på konto 1510 Kundfordringar. 1560.

Aksjeverdibasert betaling. Aktivering eller kostnadsføring?

Du kan lägga upp egna konton om du önskar och radera sådana konton som du vet att du aldrig kommer att använda. Klicka på ikonen Bokföring för att öppna 

Konto 2990 bokföring

Moderbolaget har vid en konkurssituation åsatts ett värde om 0 kr.

Ambassader og konsulater. Anleggsbidrag.
It avdelningen trollhättan

Konto 2990 bokföring

När man bokför bort en upplupen kostnad på konto 2990 så motbokar man konto 2990 mot det kostnadskonto där kostnaden tidigare bokfördes så att man får en negativ kostnad så att säga. Exempelvis, upplupen kostnad 5 000. 2990 Upplupna kostnader och förutbet intäkter; Debet; 5 000.

Bokföra utlägg.
Gnc sverige

Konto 2990 bokföring vad gör en facklig ombudsman
osprey all mighty guarantee
namm 2021 news
snosatraskolan
johan thunberg
rainwater harvesting texas

Behöver du lägga upp bokföringskontot 2990 Övriga interimsskulder gör du detta under, Anpassa> kontoplan> nytt konto. Se bild nedan för kontoinställning: Förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader är värdet på de varor eller tjänster som företaget har konsumerat men ännu inte betalat för. Ett exempel på dessa kostnader är upplupna semesterlöner, upplupna sociala avgifter, upplupna räntekostnader eller … konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej K2] = Kontot används inte av de företag som valt att tillämpa K2-regler. Huvudkonton Underkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella Bokför du manuellt kan du söka på både namn och kontonummer för att se de konton som finns att använda. Du hittar nu även hela kontoplanen inne på Inställningar → Kontoplan.